Trinbrættet Rønne Nord
Indhold
Velkommen
Lukkedage 2020
Personale
Aktivitetsplaner
Foldere
Forældreråd
Køkken
Om Trinbrættet
LOG-IN
Forældre Log-in
Personale Log-in
Kontakt
Trinbrættet Rønne Nord
Gartnervangen 4
3700 Rønne

Tlf.: 
E-mail: Trinbraettet@brk.dk
Åbningstider
Signalhuset
Mandag06:15 - 16:45
Tirsdag06:15 - 16:45
Onsdag06:15 - 16:45
Torsdag06:15 - 16:45
Fredag06:15 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Trinbrættet Børnehave
Mandag06:15 - 16:45
Tirsdag06:15 - 16:45
Onsdag06:15 - 16:45
Torsdag06:15 - 16:45
Fredag06:15 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Trinbrættet Vuggestuen
Mandag06:15 - 16:45
Tirsdag06:15 - 16:45
Onsdag06:15 - 16:45
Torsdag06:15 - 16:45
Fredag06:15 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Velkommen
Trinbrættet og Signalhuset

Trinbrættet består af 2 institutioner (Signalhuset og Trinbrættet) med 36 ansatte og op til 170 børn.

Signalhuset er en institution med gode fysiske rammer og op til 35 børn. Nærvær og plads til leg er naturlige elementer i denne institution med gode faciliteter. Signalhuset er placeret ved siden af den store fodboldbane på Østre Skole, og der er stort fokus på skønne naturoplevelser i de Bornholmske skove.

Hvis du vil se vores institution, så kontakt os på 21 30 89 68.


Kontaktnumre til Trinbrættet

Kontoret      5692 4326

Bumlerne     5692 4314

Futterne       5692 4313

Tøfferne       5692 4315

Fløjterne 1    5692 4317

Fløjterne 2    5692 4319

Signalhuset   5692 4341/5692 4342

Skinnerne      5692 4312

Trinbrættet en idrætsinstitution

Trinbrættets formål med at være idrætsinstitution er, at sikre os at der foregår en bevidst udvikling fra barnets start og indtil senere, hvor barnet sendes videre, med de bedst mulige fysiske, sociale og motoriske kompetencer. Formålet er ligeledes at have et godt samarbejde med forældre så sundhed, kost og bevægelse bliver en fælles sag.

At være en idrætsinstitution betyder

  • Leg og bevægelse bruges som metode til at udvikle sociale, kognitive, motoriske og fysiske kompetencer.
  • Leg og bevægelse indtænkes både i hverdagen og til planlagte idrætsaktiviteter.
  • Der skabes plads til fysisk aktivitet for børn gennem de fysiske rammer og materialer.

Vores vision er at formidle lysten til og glæden ved at bevæge sig, ligeledes vil vi være med til at give børn gode kost- og aktivitetsvaner.

De grundværdier vi vil bygge på, er leg - bevægelse – idræt. Vores målgruppe er børn i alderen 0-6 år. Det er i denne alder, hvor deres grundlæggende fysiske og motoriske færdigheder udvikles. Vores succeskriterier er at opleve glade og aktive børn i trivsel.

Dokumentation vil foregå igennem dagbøger, billeder og plancher m.m. og via evaluering af Trinbrættes læreplan.

Et fælles grundlag for os er pædagogisk idræt, hvilket betyder, at vi har et fælles værdigrundlag og et fælles sprog. Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller, og går forrest ved at igangsætte aktiviteter og lege, hvor alle børn har mulighed for at deltage.

Personalet holder sig i udvikling, ved at følge med i hvad der rør sig af nye pædagogiske tanker og tiltag. Vi har et ønske om et højt fagligt niveau til glæde og gavn for vores idrætsinstitution.

Som idrætsinstitution har vi faste tider i Rønne Hallen og i Rønne Svømmehal

Inklusion i Trinbrættet

Formålet var at skabe en inklusionsprofil, der øger mulighederne for tilstedeværelse, deltagelse og læring for alle børn i Trinbrættet, og som er i overensstemmelse med kommunens politik for inkluderende læringsmiljøer.

Fællesskaber og gode sociale relationer er nødvendige for børnenes udvikling og læring. Børnene skal støttes i, at kunne indgå i de sociale fællesskaber, og fællesskabet skal støttes i, at kunne inkludere. En inkluderende praksis udvikles i et samarbejde mellem almenpædagogikken og specialpædagogikken.

I det inkluderende dagtilbud ser personalet hele tiden på fællesskabets betingelser, og har som udgangspunkt, at man i dagtilbuddets eget miljø og i det tværfaglige samarbejde, har faglige ressourcer nok til at håndtere udfordringer i forhold til at fremme udsatte børns læring og trivsel.

Alle børn har forskellige behov. Et barns behov bliver noget særligt, når det viser tegn på manglende trivsel, har mangelfuld udvikling, og når behovet ikke kan opfyldes i det almene miljø uden en særlig indsats, der kræver en særlig faglig viden og tydelige handleveje.